Välkommen till

King Meadows

hemsida


Vi spelar i klassisk New Orleansstil med sättningen kornett, sopransax, trombon, banjo, tuba och trummor.


Kontakta Göran Carenbäck   

018-25 72 44 eller 0701-70 60 12