Sixten Lakes sättning

Göran Carenbäck, ventilbasun, althorn och tuba

Med sedan starten 1975.

Tillbaka